piątek, 24 marca 2023

Kontakt

allekonie
 
 

AlleKonie przegląda teraz 108 gości i 6 zalogowanych użytkowników
 

Partnerzy

projekty garaży


Regulamin

 1. Serwis AlleKonie.pl jest serwisem ogłoszeniowo - reklamowym.Jego właścicielem jest PRO ARTE S.C. z siedzibą w Żorach przy ul. Kościuszki 29
 2. Użytkownik wprowadzając dane do serwisu i dodając ogłoszenie, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 3. Zawartość serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Prawa autorskie do zawartości serwisu allekonie.pl przysługują wyłącznie właścicielowi serwisu.
 4. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie wymaga zgody właściciela serwisu.
 5. Osoba zamieszczając ogłoszenie w serwisie ogłoszeniowym AlleKonie.pl wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie AlleKonie.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 6. Osoba, która zamieści ogłoszenie, dalej zwana użytkownikiem serwisu, ma prawo do wglądu do wprowadzonych danych, zmiany treści, a także ich usunięcia.
 7. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do dodawania ogłoszeń. Jednak zabrania się dublowania treści ogłoszeń i wielokrotnego wystawiania tego samego przedmiotu ogłoszenia w tym samym czasie.
 8. Serwis AlleKonie.pl nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą a ogłoszeniobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami, serwis AlleKonie.pl zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.
 9. Serwis AlleKonie.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe treści zamieszczanych ogłoszeń, spory wynikające pomiędzy kupującym-sprzedającym i inne. Treść ogłoszeń ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.
 10. Ogłoszenia są emitowane przez okres 60 dni od daty dodania do bazy.
 11. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje ogłoszenie.
 12. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych oraz dobrego imienia serwisu.
 13. Serwis AlleKonie.plnie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści ogłoszeń,
  • zamieszczane przez użytkowników dane,
  • wykorzystywanie danych zamieszczonych w serwisie,
  • przerwy w działaniu serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu,
  • prawa autorskie zdjęć dodawanych do ogłoszeń
 14. Serwis AlleKonie.plzastrzega sobie prawo do:
  • usuwania ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
  • usuwania adresów www z treści ogłoszeń, nie będących PREMIUM
  • usuwania ogłoszeń ze znakiem wodnym umieszczonym na zdjęciu w postaci adresu www.
  • usuwania z ogłoszeń witryn www, za których pośrednictwem prowadzona jest działalność o charakterze zbliżonym do serwisu Allekonie.pl tzn. - pośredniczących w sprzedaży/kupnie koni, sprzętu jeździeckiego, usług etc.
  • usuwania kont i ogłoszeń użytkowników dublujących swoje oferty i wystawiających oferowane już w tym samym czasie przedmioty/zwierzęta
  • wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
  • przerw w funkcjonowaniu serwisu,
  • wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, tj. informacji odnoszących się bezpośrednio do serwisu AlleKonie.pl (zmiany, promocje), niekomercyjnych listów (życzenia świąteczne) oraz listów komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez sponsora lub właściciela serwisu AlleKonie.plUmieszczając ogłoszenie na serwisie Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub odwiedzających serwis.
 15.  Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu.
 16. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisu, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
DODAJ OOGŁOSZENIE +


projekty stajni

Najbliższe imprezy

Google +

 

Reklama

ładne ogrody